Genel

“Libya tezkeresi” Resmi Gazetede

Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlarasağlayacak düzenlemelerin yapılması için, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyleverilmesine dair TBMM kararı, Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararda, Libya’da Şubat 2011’de meydana gelen olayları takip eden süreçte, demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapının ortaya çıktığı anımsatıldı.

Ayrıca, Libya’da ateşkes tesis edilmesi, siyasi bütünlüğün oluşturulması ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulmasının mümkün olmaması üzerine, barış ve istikrarın tesisini teminen Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında ülkedeki tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve yaklaşık 1 yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda, Libya Siyasi Anlaşması’nın 17 Aralık 2015 tarihinde Fas’ın Suheyrat şehrinde imzalandığı belirtildi.

Libya Siyasi Anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 (2015) sayılı Kararı uyarınca uluslararasıtarafından ülkeyi temsil edenve meşru hükümet olarak tanındığına işaret edilen kararda, “BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 (2015) sayılı Kararı; Libya Siyasi Anlaşması’nın uygulanması ile Ulusal Mutabakat Hükümetisöz konusu anlaşmada atıfta bulunulan Libya kuruluşlarının desteklenmesinin yanı sıra üye devletlere anlaşmada yer almayan ve meşruiyet iddiasında bulunankuruluşlara desteğin ve bunlarla temasın kesilmesi için de çağrıda bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sıradaki Haberi Oku  Kamu bankalarından İşe Devam Kredi Desteği projesi

– “Libya’da insanigiderek kötüleşmektedir”

Libya Siyasi Anlaşması’nda yeri bulunmayan, bu çerçevede hemhem uluslararası bakımdan gayrimeşru birtaşıyan sözde Libya Ulusal Ordusu’nun 4 Nisan 2019 tarihinde başkent Trablus’u ele geçirmek ve Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek hedefiyle başlattığı saldırıların, yoğunlaşarak ve genişleyerek devam ettiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Libya’da çatışmaların sona erdirilmesi, ateşkes sağlanması ve siyasi sürecedönülmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalara rağmen sözde Libya Ulusal Ordusu, dış güçlerden de aldığı destekle saldırılarını sürdürmektedir. Sivilleri ve sivil altyapıyı da hedefbu saldırılar nedeniyle Libya’da insanigiderek kötüleşmektedir. Çatışmalar DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin eylemleri içinortam oluşmasına da sebebiyet vermektedir. Diğer taraftan, Libya toprakları vesuları Akdeniz üzerinden gerçekleştirilen uluslararası insan ve göçmen kaçakçılığında da kullanılmaktadır.

Bu gelişmeler, Libya’ya ilaveten Türkiyetüm bölge için de tehdit oluşturmaktadır. Sözde Libya Ulusal Ordusu’na bağlı unsurlar, Libya’dagösteren Türk şirketleri, Libya’da ikamet eden Türk vatandaşları ile Akdeniz’de seyreden Türk bandıralı gemiler gibi Türk çıkarlarının hedef alınacağı yönünde açıklamalarda bulunmaktadır. Sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının durdurulmaması ve çatışmaların yoğun bir iç savaşa dönüşmesi halinde, Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika’daki çıkarları dayönde etkilenecektir.”

Sıradaki Haberi Oku  CHPye göre Türkiyede hasta yatağı sayısı az

– “İleride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için”

 

Kararda, Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile tarihi, sosyal, siyasi ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya’da ateşkes ve barışın tesisiyle istikrarın sağlanmasının, Türkiye açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.

 

Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası’nın da Libya’nın karşı karşıya kaldığı tehditlerle mücadelede ihtiyaç duyduğu eğitim seviyesi ve harekat yeteneği yüksek, disiplinli ve kurumsallaşmış bir ordunun teşkili içineğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsadığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

“Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeyi etkileyebilecek, Libya’nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri,dışı silahlı gruplar iledışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye’den askeri destek talebinde bulunmuştur.

Sıradaki Haberi Oku  Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’ninçıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya’daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik birizlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlarasağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyleverilmesi Genel Kurul’un 2 Ocak 2020 tarihli 41’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.”

 

AA