1 sene önce
1 sene önce

Avukatlar kıdem hesabıyla yeşil pasaport alabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukukçuların belli kriterler dahilinde yeşil pasaport alabileceğini duyurmuştu.

Avukatlaradamgalı pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

TALEP FORMLARI NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Bu kapsamda, barolar düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek.

SİCİL KAYDI ÖNEMLİ

Başvuru sahibi avukatlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Sıradaki Haberi Oku  Otomobilden fırlayan lastiği ayağı ile durdurdu

EN AZ 15 YILLIK AVUKAT OLMA ŞARTI

Yönetmeliğe göre, baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport için başvuruda bulunabilecek. Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin 15 yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenecek.

ADIM ADIM ŞARTLAR VE BAŞVURU

– Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen sürealınacak. Kıdem hesabındakurum ve kuruluşları ileiktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak.

– Başvuru sahibi avukat, pasaport talep formu ve diğer belgelerleilgili pasaport birimine başvuracak.

– Teknolojik gelişmelere bağlı olarak belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Sıradaki Haberi Oku  İki kez kanseri Ecenin artık yüzsü gülüyor

– Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlü bulunacak.

– Söz konusu durumun baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilmesi halinde isepasaport birimine bildirilecek.

– Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecekbaşvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişilere ait olacak.

– Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütler bakanlık tarafından giderilecek.

Avukatlara yeşil pasaport hakkı

En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır.