1 sene önce
1 sene önce

Yargıtayın küfür eden işçi kararı

İş yerinde sürekli küfür ve hakaret etmekle suçlanan işçi, büyük bir heyecanla gittiği İş Mahkemesi’nden de eli boş döndü.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, iş akdinin haksız feshedildiğini öne sürüp, kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini talep etti. Davalıyı da dinleyen mahkeme, davayı reddetti. Davacı işçi, kararı temyiz etti.

İŞ YERİNDEKİ UYUMU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kararda; “Buna karşılık, işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, iş yerindeki uyumuyönde etkiliyor ve işverenden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun’un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar.” denildi.

Sıradaki Haberi Oku  Vefatının 100. yılında, Yaşayan Ömer Seyfettin sergi ve söyleşisi

ÇALIŞANLARA VE AMİRLERİNE HAKARET- KÜFÜR

Davacının küfür ve hakaret ederek iş yerinde olumsuzluklaraverildiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: “Somut olayda; davacının gerek çalışma arkadaşlarının ve gerekse amirlerinin sürekli olarak şahit oldukları iş yeri ve çalışma ortamı hakkındaki açıktan küfürleri nedeniyle şirket insan kaynakları müdürlüğüne şikayetler gelmeye başladığı ortadadır. Tanıklar da davacının küfür etme ve hakaretler savurma olaylarını iyice abarttığını ve buna bağlı olarak da yapması gereken işleri ve kendisine verilen görevleri aksatmaya başladığını belirtmişlerdir. Kendisini gerek ettiği küfürler ve hakaretler, gerekse görevlerini yerine getirmesi konusunda uyaran kimseleri de tehdit etmeye ve birtakım yalanlarla iftira atmakla tehdit etmeye başlayan davacının amirlerine karşı da aynı tutum ve davranışları göstermeye başladığı ileri sürülmüştür. Davacının kendisine verilen görevleri yapmamak konusunda ısrarlı bir tutum içerisine girdiğinin, işini yaptığı zamanlarda iseözen ve dikkati göstermeyerek işini layıkıyla yapmadığının, şeflerine ve diğer çalışanlara etmiş olduğu küfür ve hakaretlerin aşırı derecelere vardığı dile getirilmiştir.

Sıradaki Haberi Oku  İstanbulda yol kesen taksiciler

İŞVEREN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINI ÖDEMELİ

Savunmasında bütün olayları inkar yolunu seçerek bir suçunun bulunmadığını iddia etmiştir. Taraf iddia ve savunmaları,tanıklarının beyanları tüm dosya kapsamıdeğerlendiğinde haklı fesheedilen eylemin işin normal işleyişini ve iş yerindeki uyumuyönde etkileyici niteliktedir. Eylemin niteliğine göre geçerli fesih sebepleri oluşmuştur. İşveren, davacıyı işten çıkarırken kıdem ve ihbar tazminatını ödemeli.”

En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır.